Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Rechtlijnige beweging

 

vgem = Δx/Δt       

Let op : Δx is de verplaatsing . Alleen begin en eindpunt zijn van belang.

 

Rekenvoorbeeld

Iemand loopt 100 m in 15 s. Daarna loopt hij 40 m terug in 10 s.

Berekening van de gemiddelde snelheid.

 

vgem = Δx/Δt      = 60 (!) / 25 = 2,4 m/s

 

 

De laatste formule wordt ook genoteerd als : s(t) = vgem .t

 

NB : De verplaatsing is ook te bepalen met behulp van een v-t diagam.

Verplaatsing = Oppervlakte tussen grafiek en t-as

 

Rechtlijnige eenparige beweging

Rechtlijnige beweging met constante snelheid.

Δx = v. Δt       of  s(t) = v.t

 

Rechtlijnige eenparig  versnelde/vertraagde beweging

rechtlijnige beweging waarbij snelheid gelijkmatig verandert met de tijd

 

a = Δv/Δt                               a versnelling : snelheidsverandering per seconde

v(t) = v(0) + a.t                     v(0) is de beginsnelheid.

                                                   Als beginsnelheid nul is :  v(t) = a.t

Δx = v(0).t + ½at2                Als  beginsnelheid nul is : Δx = ½ a t2

Ook wel als volgt genoteerd                                           

 s(t) = v(0).t + ½ at2                                                                    s(t) =  ½ at2

 

Rekenvoorbeelden

1.         Een auto trekt in 15 s op tot 90 km/h.

     Bereken de verplaatsing in die periode.

     v (t) = 90 km/h = 25 m/s

a = Δv/Δt = (25-0)/(15-0) = 1,67 m/s2    

s(t) = ½ a.t2 = ½ 1,67.152 = 188 m = 1,9.102 m

 

2.         Een auto met 100 km/h  remt. In 10 seconde staat hij stil.

     Bereken de remweg

      Er is nu een beginsnelheid : 100 km/h = 27,8 m/s

      De remweg kun je op verschillende manieren uitrekenen.

a.       Bij een eenparig versnelde/vertraagde beweging is  v gem = (v1 + v2)/2 = (27,8 + 0)/2 = 13,9 m.    s(t) = vgem.t = 13,9 * 10 = 139 m = 1,4.102 m

b.      De vertraging a     a = Δv/Δt   =  27,8/10 = 2,78 m/s2

s(t) = v(0) .t + ½ a t2 = 27,8.10 + ½ .- 2,78.102 = 278 – 139 = 139 m = 1,4.102  m

             (a negatief invullen, omdat v afneemt)

                                     

c.       Via de oppervlaktemethode                                     

s(t) = ½ .27,8 .10 = 139 m = 1,4.102 m 

Vt 

       

Arbeid en energie uitlegArbeid en energie formulesKracht en moment uitlegKracht en moment formulesKromlijnige beweging uitlegKromlijnige beweging formules

Rechtlijnige beweging uitlegRechtlijnige beweging formules