Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Lenzen

De sterkte van een lens van een lens wordt bepaald door de

brandpuntsafstand .

 

S = 1/f       

 

S sterkte lens in D(ioptrie) 

f brandpuntafstand in m

Hoe kleiner  f hoe sterker de lens.

Bij holle lenzen is S negatief

 

Berekening met lenzenformule

 

1/f = 1/b + 1/v

 

f   brandpuntafstand  

b  beeldafstand

v  voorwerpsafstand

Indien b<0  dan is er sprake van een virtueel beeld. 

 

tek 1

       

Rekenvoorbeeld 1      

                         

f = 10 cm     v =15 cm

                     1/10 = 1/b + 1/15   

                     0,10 = 1/b + 0,067

                     1/b = 0,033

                     b = 30 cm

        Constructie zie eerste afbeelding 

        Minstens 2 van de 3 constructiestralen gebruiken

 

Rekenvoorbeeld 2

tek 2

 

 f = 10 cm    v= 4cm

               1/10 = 1/b + 1/4

               0,10 = 1/b + 0,25                                                                  

              1/b = -0,15

               b= - 6,67 cm (virtueel beeld)

              Constructie zie tweede afbeelding 

 

 

 

Vergroting

N = b/v

voorbeeld 1     N = 30/15 = 2 x

voorbeeld 2     N = -6,67/4 = 1,7 X

 

N = B/V         B  hoogte beeld      V hoogte voorwerp

 

Als  0<N<1 dan is beeld kleiner dan voorwerp

Als N > 1 dan is beeld groter dan voorwerp

 

 

Breking uitlegBreking formulesLenzen uitlegLenzen formulesTralie uitlegTralie formules