Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

 

golven
                                     
  Trillingen en golven                            
  Examenstof VWO * HAVO ^                            
  Golven                                
  * ^ Golflengte         λ = v T   * ^ Golflengte         v = f λ  
    λ [m] =         v [m s-1] =      
    v [m s-1] =         f [s-1] =      
    T [s] =         λ [m] =      
                                     
  * Faseverschil lopende golf     Δ φ = Δx / λ                    
    Δ φ [-] =                        
    Δx [m] =                        
    λ [m] =                        
                                     
  * ^ Voorwaarde voor staande golf snaar   l = n 1/2 λ   * ^ Voorwaarde voor staande golf luchtkolom l = (2n - 1) 1/4 λ
    (twee vaste uiteinden)     (n = 1, 2, …)     (een uiteinde gesloten en een uiteinde open) (n = 1, 2, …)
    l [m] =         l [m] =      
    n [-] =         n [-] =      
    λ [m] =         λ [m] =      
                                     
  * ^ Aan 1 kant ingeklemde staaf     l = (2n - 1) 1/4 λ   * ^ Twee open uiteinden     l = n 1/2 λ
    l [m] =   (n = 1, 2, …)     l [m] =   (n = 1, 2, …)
    n [-] =         n [-] =      
    λ [m] =         λ [m] =      

 
Trillingen uitlegTrillingen formulesGolven uitlegGolven formules